Hvad kan vi gøre i praksis?

 

Indledende møde

Du kontakter mig pr. mail eller mobil. Vi aftaler et tidspunkt, hvor det passer dig, at vi kan have en indledende samtale i ro og fred, hvor jeg kan få et indtryk af, hvad jeg kan hjælpe dig/Jer med, og hvor jeg vil fortælle, hvordan jeg generelt tror, jeg kan bidrage. Du behøver ikke først at finde papirer frem. Det kan også være, at vi aftaler at ringes ved efter kl. 21, hvis det passer dig bedst.

Analyse af dine nuværende aftaler og forpligtelser i et personligt møde

Hvis du/I herefter har lyst til at gå videre, vil jeg danne mig et konkret overblik over situationen på baggrund af mere specifikke oplysninger. Kommer jeg frem til, at jeg ikke kan spare dig/Jer for et væsentligt beløb, anbefaler jeg, at der ikke foretages ændringer – og det har i så fald ikke kostet dig noget. Vi kan da gå direkte videre til OpenUp’s langsigtede investeringstjek i vished om, at du ikke i din daglige økonomi sætter til på gyngerne, hvad du kan tjene på karrusellerne. På din langsigtede investeringer er det overvejende sandsynligt, at jeg altid vil kunne gøre en væsentlig forskel.

Hvis det omvendt ser ud til, at der er en del at spare ved en omlægning, udskiftning eller udfordring af din bankrådgiver, tager vi et møde, og jeg indhenter jeg de relevante forespørgsler og tilbud – af og til ved hjælp fra mine uafhængige samarbejdspartnere på områder, hvor de har større ekspertise end jeg selv. Derved står jeg som garant for at hente de bedste tilbud uden, at du selv skal ud og finde eksperter indenfor bolig, forsikring, pension, skat osv.. Fælles for mine samarbejdspartnere er, at alle eventuelle rabatter med eksterne parter, tilfalder dig som kunde. Som helt uafhængig af banker og kreditinstitutioner, er fokus alene på, hvad der passer din/jeres situation bedst.

Måske er du nødt til at skifte bank for at opnå besparelser i titusindkroners-klassen. Men naturligvis sker intet uden dit samtykke og løbende dialog for at sikre, at mine forslag er afstemt efter de ønsker, du har udtrykt og i forhold til, hvad der viser sig muligt at gennemføre. Inden jeg laver et mere konkret overslag på, hvor og hvor meget du kan spare, vil du blive informeret om, hvad din udgift til mig ca. andrager af din samlede mulige besparelse.

Opfølgende møde

Når jeg er færdig med undersøgelsen og har indhentet relevante tilbud, holder vi et opfølgningsmøde enten hos dig eller OpenUp Invest med forslag, beregninger og muligheder i forhold til, hvad du/I sparer. Herefter finder vi den mest strømlinede måde at eksekvere løsningen på til mindst mulig gene for dig. Mit honorar andrager højst en tredjedel af din egen besparelse, men ofte noget mindre. Du vil med andre ord opleve flere penge mellem hænderne ved vores samarbejdes foreløbige afslutning og i tillæg forhåbentligt et langt større overblik over din økonomi og dens muligheder end før. Samtidig vil du være bedre rustet til at stille relevante spørgsmål og udfordre din bankrådgiver næste gang, du har behov for at rejse penge. Mit mål er ikke at gøre dig afhængig af mig i dine bankforretninger, men at rense eventuelle uhensigtsmæssige rentevilkår ud, så du kan starte på en frisk og fokusere på noget endnu vigtigere, nemlig din langsigtede opsparing.

Virkeliggørelse – ikke noget besvær for dig

Når opgaven fordrer det, arbejder jeg – alene med din accept og vidende – som sagt sammen med nøje udvalgte, uafhængige partnere med samme etiske værdisæt som jeg selv. Partnere med hver deres speciale og strømlinede processer, hvad angår indhentning af finansielle tilbud og den praktiske udførelse af en total eller delvis omlægning. Vi tilstræber, at du oplever mindst mulig besvær ved processen. Afregning finder sted umiddelbart efter at opgaven er løst og din andel til mig beregnes som første års besparelse i form af forskellen ml. FØR og NU nettorente-besparelser.  I modsætning til en række andre finansielle ydelser, du er vant til at betale, udregner jeg kun mit honorar udfra første års besparelse. Alle de efterfølgende års besparelser er alene din egen fortjeneste. Det er sådan jeg selv ville ønske at blive behandlet, men jeg kan sagtens pege på provisioner i branchen, der beregnes år efter år til evig tid, selvom du kun købte varen én gang.

Lægger jeg mig så ud med min egen branche? Nej, tværtimod. Jeg går i de finansielle supermarkeder for dig og sikre den rette kvalitet til rette pris, fordi jeg véd, hvad jeg skal lede efter. Det viser sig hurtigt, hvem der sætter dig som kunde først, men alle har mulighed for at byde ind og det er heldigvis blevet et meget dynamisk marked.

Vi kan nu – hvis det har interesse – tale om næste fase, der handler om, hvordan du bedst investerer din pensionsopsparing. ’Nytænk din pensionsopsparing’