Nytænk din pension

Hvorfor haster det nu?

Når det gælder din langsigtede opsparing, er der endnu mere grund til at se med nye øjne på dine muligheder. For mange er der et stort element af tilfældighed i, hvordan opsparingen er placeret mellem pensionspuljer, frie midler og indlånskonti med nul i rente. Potentielt drejer det sig om, at du kan have flere års løn ekstra til rådighed den dag, du skal nyde dit otium, hvis du reagerer nu.  Det er naturligvis først, når du er klar over det, at du kan gøre noget ved det, og det er dér, jeg kommer ind i billedet. Hvis ikke jeg kan levere merværdi for dig efter at have fået et overblik, koster jeg dig ikke noget.

Mht. pension er der generelt flere ting at forholde sig til, end det enkelte menneske overhovedet ønsker at vide.

 

Spørgsmål melder sig såsom: hvad nu hvis

 

Nytænk din pension

Der er masser af ’hvad nu hvis’er, at tage stilling til. Især denne om, at vi i dag lever 10 år mere end fleste pensionsopsparinger har taget højde for, er højaktuel. Mange, særlig selvstændigt erhvervsdrivende, har simpelthen sparet for lidt op til at kunne fastholde deres nuværende levestandard. Men det er aldrig for sent at gøre noget ved det.

“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”

~Thomas Edison

De nye pensionsregler uden fradrag og fuld skat med det samme samt overgangen til alderspension gør det hele lidt nemmere at overskue, hvad der er i vente efter skat i fremtiden, men det betyder samtidig, at du allerede nu skal beslutte, om du vil flytte din kapitalpension over til alderspension eller ej for at opnå et pænt fradrag på 2,7% af din skat. Det endelige politiske slutspil om timingen i alt dette er dog ikke helt afsluttet.

HØJERE AFKAST

Det, jeg kan byde ind med, er konkrete alternativer til indholdet af dine pensioner, altså de underliggende aktiver i porteføljen, med henblik på at skabe højst muligt afkast til lavest mulige risiko og omkostninger. Jeg tilbyder en ’second opinion’ til de løsninger, du allerede har eller overvejer. Jeg fortæller dig selvsagt også, hvis jeg synes, din pensionsordning ser fornuftig ud, som den er. Under ’Passive eller aktive fonde’ kan du se, hvor meget det f.eks. kan betyde, om du placerer din pensionsopsparing i enten aktive eller passive fonde. Nogle få procent betalt for meget i løbende omkostninger eller modtaget for lidt i afkast kan løbe op i overraskende store beløb, selv over en begrænset årrække. Har du ikke set Renters Rente-Testen, så prøv den under Det er en ommer og se, hvad få procent kan gøre for det endelige rådighedsbeløb om 20 år. Der er mange andre forhold at overveje, der kan skabe bedre afkast.

De færreste bankrådgivere har været professionelle fund managers, inden de begyndte at rådgive dig. Det har jeg. Mit speciale er fondsudvælgelse og aktieinvesteringer på globalt plan særlig i vækstmarkederne, så udover at give dig et overblik over dine potentielle muligheder og besparelser, tilbyder jeg dig et overblik over, om du bør foretage strategiske omlægninger geografisk såvel som på investeringsprodukter eller om alt er fint. Det kan være, du har investeringsprodukter med for høj (eller for lav) risiko eller en skæv geografisk fordeling. Eller har for få eller for mange aktiver til, at det giver mening i forhold til fornuftig risikospredning. Det kan også ske, at du har mange dupletter blandt de underliggende aktier i de fonde, du har. Eller har den forkerte risikoprofil i forhold til din alder, psyke eller øvrige livssituation.

Princippet er det samme hér: kan jeg ikke finde besparelser og bedre afkastmuligheder, anbefaler jeg dig blot at fortsætte uændret og øvelsen vil være uden beregning. Jeg rådgiver uvildigt og med ét sigte for øje: din bundlinie. Uden den, kan jeg ikke generere min egen. OpenUp Invest handler om at bringe pengene tilbage i dine egne lommer ved at give dig overblikket til at tage kontrollen tilbage. Kun hvis det viser sig at være en alt for kompleks sag at skabe overblikket, må vi efter aftale tage time-taksameteret frem, men mit udgangspunkt er, at jeg selv skal finde min egen bundlinie via besparelser for dig. Samtidig vil jeg gerne åbne dit blik for, hvor meget resten af verden har at tilbyde investeringsmæssigt, da mange danskere sidder med alt for mange danske aktier i forhold til, hvad der giver mening. 53% af børsnoterede virksomheder planlægger at lægge arbejdspladser udenfor Danmark. Det gjorde de næppe, hvis de syntes, at Danmarks konkurrenceevnevilkår var fremtidssikrede.

 

LAVERE OMKOSTNINGER

Lavere omkostninger skaber i sig selv højere afkast. Afkastet ved lavere omkostninger er garanteret. Det er højere afkast ikke.

Det er muligt, at du må skifte bank-, realkredit-eller pensionspartner ud. Hvis du kan. Det er også muligt, det er det nok at stille anderledes krav. Det vil dog hænde, når vi går dit pensionsdepot eller flere pensionsdepoter igennem, at du bliver overrasket over, hvor langt den optimale løsning ligger fra dén, du lige nu sidder med. Mange sidder med pensionsdepoter, der går hastigt mod nul, hvis ikke der bliver reageret.

Jeg viser dig alternativerne, og du træffer beslutningerne om, hvad du vil gøre ved det.

Når det gælder dine langsigtede investeringer i fonde og aktier via pensionsopsparing og frie midler er mit erklærede mål at skaffe dig en otteogtresindstyvende årsløn, du ikke ellers ville have opnået, hvis du går på pension som 67-årig. Dette blandt andet ved at bestræbe mig på at nedbringe dine investeringsomkostninger til minimum det halve incl. mit honorar. Kan jeg ikke det, bliver det dig og ikke mig, der skal overbevise mig om, at vi alligevel skal indlede samarbejdet. Jeg ønsker kun at tage opgaver, hvor jeg kan gøre en afgørende forskel, uanset om du er en lille eller stor kunde.

Det kunne jo så også være, at du primært har brug for en sparringspartner snarere end en omkostningsknuser eller afkast-reformatør og så stiller sagen sig lidt anderledes. Det må vi se på sammen i så fald. Ellers fortsæt tråden til “Hvad gør vi i praksis?”

 

“You only have to do a very few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong.”

~Warren Buffett

Er du ung og har det som drengene í denne video “I want to buy you something, but I don’t have any money”, så se næste video for en løsning.

 

Top 10 rigeste i verden: Noget tyder på, at jo flere børn du har, des rigere er du. En del er også high-school dropouts! Dén var vist ikke gået idag!