OMKOSTNINGSBEREGNEREN

Omkostningsberegneren

Her kan du se resultatet af investeringsforeningsrådets ÅOP-beregner, hvis du lægger forskellige tidshorisonter ind for, hvor lang tid du fastholder dine investeringsbeviser. Antagelsen bag den officielle måde at opgøre ÅOP på er, at du som investor beholder dine investeringsbeviser i 7 år, hvilket ikke altid er særlig realistisk. Se i ÅOP-beregneren, hvad der sker med dine løbende omkostninger , hvis du eller nogen under din forvaltningsaftale f.eks. handler med dine beviser hvert  1.-3. år. Investeringsforeningsrådet har givet et regneeksempel, der inkluderer de omkostninger, der er inkalkuleret i ÅOP. Det drejer sig om administrationsomkostninger, direkte handelsomkostninger ved løbende drift, emissionstillæg og emissionsfradrag. I regneeksemplet antager IFR en tidshorisont på syv år:

Administrationsomkostningerne udgør 0,9 procent. Direkte handelsomkostninger ved løbende drift udgør 0,2 pct. Emissionstillægget er 2 procent. Indløsningsfradraget er 1 procent.

ÅOP bliver hermed (0,9 + 0,2) + ((2 + 1)/7) = 1,53 pct.

kilde: IFR

Beholder du derimod kun dine beviser i et år bliver den estimerede ÅOP som følger:

ÅOP bliver hermed (0,9 + 0,2) + ((2 + 1)/1) = 4,1 pct.

Med andre ord gør handel med investeringsbeviser et væsentligt indhug i dét afkast, du måtte have opnået i fonden det pågældende år, hvis du ender med at betale det maximale emissionstillæg og indløsningsfradrag, som beregningen er baseret på. Gæt selv, hvad det betyder for dit langsigtede afkast, hvis dine investeringsbeviser bliver handlet med jævne mellemrum. Du bør øjeblikkelig fyre din rådgiver, hvis du har én, der handler dine investeringsbeviser for dig, som var det aktier.

En anden faktor, der belaster dit afkast er den stærkt omdiskuterede ‘Formidlingsprovision’, som investeringsforeninger betaler HVERT ENESTE ÅR FREMOVER til dén bank, du har valgt at købe investeringsbeviset hos. Lidt som om, at du hvert år skulle betale for at blive bekræftet i, at dit indkøb stadig er en god idé. Formidlingsprovisionen er inkluderet i administrationsomkostningerne og ligger typisk mellem 0,2 og 1,2% pa. Det svarer til, at du skulle betale ml. måske 0,2 og 1,2% hvert år til dén bilforhandler du oprindelig købte din bil af eller den skohandler du købte dine sko af. Også i de tilfælde, hvor du aldrig nogensinde trådte dine sko i butikken igen eller havde din bil forbi til eftersyn. Når det gælder investeringsforenings-indkøb er beløbet dog typisk markant større end udgiften til din bil eller dine sko. Har du f.eks. 2mio.kr. i investeringsbeviser er det ikke usandsynligt at dit afkast er reduceret med f.eks 0,75% i formidlingsprovision, hvilket svarer til 15.000kr. Formidlingsprovisionen dækker ‘rådgivning’. Men ofte betaler du seperat for investeringsrådgivning oveni. Visse mindre investeringsforeninger har valgt formidlingsprovisionen fra for at kunne levere et bedre afkast til kunden. De kommer derfor heller ikke på hylderne hos de, der plejer at modtage disse årligt tilbagevendende provisioner.  Bankerne modtager årligt over 2 mia.kr. i formidlingsprovision fra investeringsforeningerne.

Omkostningsberegneren – hvordan bruger du den?

Vælg f.eks. herunder en investeringshorisont på 1 år og se på Emerging Market Aktier, Fjernøsten aktier…eller bare Globale Aktier. Det procentsats, der viser sig, er den samlede estimerede årlige omkostningsprocent (ÅOP), det koster dig som investor at købe pågældende investeringsforening og sælge den indenfor et år. Det er således, hvad du er ‘bagud på procentpoint’ inden du overhovedet – forhåbentlig – opnår et positivt afkast. Bedøm selv, hvad du synes er rimeligt at betale. Dit alternativ er indeksfonde, ETFere eller aktier direkte.

OMKOSTNINGS-BEREGNER http://www.ifr.dk/aaopberegner