Hvordan kan vi gøre i praksis?

Din pensionsplan

  1. Sparer du for meget op? for lidt?
  2. Har du for mange fonde? for få? for mange fra din bank’s investeringsforening? eller for mange, der overlapper hinanden?
  3. Har du nok aktier? Nok spredning? For store aktier? for små? for nicheprægede?
  4. Passer din ordning til din alder, din investeringstype, dine likviditetsbehov?
  5. Får du nok ud af din nuværende pensionsordning?
  6. Ved du nok om, hvad dine penge investeres i?
  7. Vil du vide bare lidt mere om, hvad der sker med dine penge løbende?

 

Indledende møde

Hvis vi allerede har arbejdet sammen om omlægning af nogle af dine andre finansielle engagementer, har vi haft tid nok og sikkert allerede talt om, hvad du kunne gøre for at få mere ud af dine langsigtede investeringer, i første omgang blot ved at skære nogle omkostninger væk. Men også sandsynligvis, hvad vi kunne gøre fremover for at optimere afkastet. Og så er vi allerede på sporet.

Er du her på siden gået direkte til ’Nytænk din Pension’, uden omlægninger af din øvrige privatøkonomi først, er det nok en god idé at vi mødes, så jeg kan fortælle om, hvordan vi kan gribe det an og sammen lægge en investeringsstrategi. Du kan ringe på 6172 8000. Evt. er vi nødt til lige at afsætte en halv time i telefonen indenfor et par dage, hvor der er ro til, at jeg kan stille ind på din udfordring.  Jeg laver også telefonmøder efter kl. 21.

Vi vil her tale om, hvorledes din værdipapirsammensætning er, og hvorvidt denne forekommer hensigtsmæssig i forhold til dine fremtidsdrømme og verdens aktuelle sundhedstilstand. Med en beholdningsoversigt ved hånden er det muligt allerede ved første møde at se på forslag til mulige strategier.

Det er ikke meningen, at jeg overtager køb og salg af dine aktier og andre værdipapirer, men derimod kan jeg være din sparringspartner og mentor på dine investeringsvalg. Jeg kan også lære dig op i at investere selv, hvis du er særlig interesseret i det. Uanset hvilken model vi vælger, kan jeg sikre dig, at du ikke gør noget med din opsparede formue, der bringer dig i unødig risiko. Og heller ikke noget, som du af gode grunde ikke har de nødvendige forudsætninger til at investere i.

Om du vælger at være aktiv investor selv eller ønsker mere konkret investeringsmentor-ordning finder vi ud af, når vi mødes. Selv hvis du beslutter dig for en relativt passiv og sikker fordeling, og du ikke har specielt lyst til at bruge mere tid på dine investeringer end nogle få timer om året, men vil tillade mig at inspirere dig, vil du gennemsnitlig være bedre tjent end de fleste, der ikke lægger denne tidsmæssige investering i et velbegrundet opsparingsvalg.

Analyse

På baggrund af de lister du har over dine investeringer, og dine aftaler med banken angående provision, rådgivning, dine depotomkostninger etc., udregner jeg et ret præcist bud på, hvad du i første omgang vil kunne spare i rene omkostninger ved at håndtere dine investeringer anderledes. Desuden udregner jeg et overslag på, hvor stor en forskel, det vil gøre for dit afkast på dine investeringer fremover, hvis vi flytter lidt om på dem uden at øge risikoprofilen. På baggrund af dette aftaler vi en pris for, at jeg ‘holder dig i ørerne’ fremover. Medmindre jeg ser mulighed for at halvere dine samlede omkostninger, skal du nok ikke regne med, at jeg vil påtage mig opgaven. Mit mål er at levere dig en langt mere personlig service til en konkurrencedygtig pris, der afspejler, at der ikke skal betales provisionsgebyrer til centralt beliggende hovedsæder, medmindre du selv vælger det. Og med løbende mulighed for, at du selv kan ‘klæde dig på’ til opgaven som privatinvestor, skulle lyst og lejlighed opstå.

Det løbende samarbejde

For selv at varetage dine investeringer, guidet af mig, er det at foretrække, at vi mødes med passende mellemrum, så jeg kan holde dig orienteret om, hvad der rører sig i markederne i relation til din portefølje.  Ellers klarer vi det over telefonen. Jeg vil også kunne foreslå dig hvilken investeringsplatform (software til at handle værdipapirer mm. på børserne), der ville være mest praktisk at bruge for dig, så du selv kan få det størst mulige overblik og videst mulige valgmuligheder i dit valg af aktier og fonde. Måske foretrækker du din nuværende løsning. Så opererer vi ud fra det.

Da dén model, vi vælger for samarbejdet, vil være skåret i forhold til dit specifikke behov, vil vi – når dette er afdækket sammen – kunne tage stilling til, hvorvidt vi værdisætter samarbejdet som enten promille af formuen, abonnementsordning eller timebasis. Skal du læres op i at investere, kan du også vælge to modeller: enten én-til-én eller via nogle af de investeringskurser, jeg udbyder med jævne mellemrum. Mit udgangspunkt omkring prissætning er, at jeg som tommelfingerregel gerne vil bestræbe mig på at halvere dine løbende omkostninger til at opnå afkastet i forhold til nu. Det forhindrer ikke, at dit afkast eventuelt samtidig kan blive højere end nu, hvilket er uden beregning. Et ambitiøst mål, men ikke desto mindre i mange tilfælde muligt, når vi går dine samlede omkostninger i sømmene.

“There is a way to do it better – find it”

~Thomas Edison